NABOKV-L post 0027557, Mon, 16 Oct 2017 11:32:25 +0200