Vladimir Nabokov

Ilin, Sergey. Neprochitannyi Nabokov. Rasskaz s privideniiami. 1999