Vladimir Nabokov

Senderovich, Savely, and Elena Shvarts. Tropinka podviga: Kommentarii k romana V. V. Nabokova 'Podvig'. 1999