Dolinin, Alexander. Vstupitel’naia stat’ia i kommentarii. 1991