Vladimir Nabokov

Guerra, René and Jagiello, Michal B. Nabokov - wcielenie niezwykle. 1991