Isahaya, Yuichi. Ganin no kessin -- Mashen'ka no ketsumatsu o megutte. 1997