Barzakh, Anatoly. Obratnyi perevod: neskol'ko soobrazhenii o proze V.V. Nabokova. 1995