Zlochevskaia, A. V. Traditsii F.M.Dostoevskogo v romane V. Nabokova Priglashenie na kazn'. 1995