Vladimir Nabokov

Literaturnoe obozrenie eds. Vladimir Nabokov v kontse stoletiia. 1999