Shvabrin, Stanislav. "Pechat' neprekhodyashchego": Nabokov-Sirin o Bloke, Pushkine – i o sebe. 2014

Bibliographic title
"Pechat' neprekhodyashchego": Nabokov-Sirin o Bloke, Pushkine – i o sebe
Periodical or collection
Novyi Zhurnal (The New Review)
Page(s)
189-217
Publication year