Bibliographic entries by collection editor: Krasukhin, G. G., ed.

This is a list of Bibliography Items for the selected collection editor (1 in total).
  • Krasukhin, G. G., ed., E. Zamiatin, A.N. Tolstoi, A. Platonov, V. Nabokov: v pomoshch' prepodavateliam, starsheklassnikam i abiturientam, Krasukhin, G. G., ed., E. Zamiatin, A.N. Tolstoi, A. Platonov, V. Nabokov: v pomoshch' prepodavateliam, starsheklassnikam i abiturientam, 1997, Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, details