Vladimir Nabokov

Morris, Paul D. Review of Smert' i bessmertie v russkikh rasskazakh Vladimira Nabokova by Svetlana Polsky. 1997