Vladimir Nabokov

Shrayer, Maxim D. Evreiskie voprosy v zhizni i tvorchestve Nabokova. 1999