NABOKV-L post 0004380, Sat, 11 Sep 1999 10:14:27 -0700

Subject
VN Bibliography: L. P. Prokovieva
Date
Body
My thanks to Larissa Prokof'eva of the Saratov Pedagogical Institute for
the following items.

L.P Prokof'eva, "Natsional'naya sistema tsveto-zvukovyx sootvetstvii
russkogo yazyka," in _Edinitsy yazyka i ix Funktsionirovanie_
Mezhvuvuzovoskii sbornik nauchniyx trudov. Vypusk 3. Saratov 1997, pp.
57-62. Results of experiment to show color association of Russian
"Letter-sounds".

--------, Zvukovaya raduga Vladimira Nabokova (forthcoming). Demonstration
of how VN's chromaesthesia is used in poems Ax, ugonyat ix v step'
Arlekinov moix" and "Zimy li serye smyli.."

------------, "Tsvetovye i smyslovye modulyatsii v zvukovoi arxitektonike
poeticheskogo teksta (na materiale stixotvoreniya V. Nabokova 'Babochka',"
in _Xudozhestvennyitekst: Ontologiya i
interpretatsia: Sbornik statei__, ed. B.L.Boruxova i K.F. Sedova (Saratov,
1992, pp. 117-121.

The same collection also includes B.L. Boruxov's "Ob odnoi vetikal'noi
norme v proze V. Nabokova (kategoriya "poloviny" v romane _Lolita_", pp.
130-134.

and

O. Yu. Latuxina, "Smyslovaya plotnost' teksta (po romanu V. Nabokova
'Soglyadatai'," pp. 122-129.