NABOKV-L post 0004743, Mon, 7 Feb 2000 09:49:08 -0800

Subject
VN Bibliography: Postnova
Date
Body
1. Marina Postnova, "'Figura obmana' v novelstistike Nabokova." In
_Australian Slavonic and E. European Studies_, vol. 13, #1 (1999),
p.113-126.

2. Maxim Shrayer's _The World of Nabokov's Short Stories_ U. of Texas
Press, 1999) is reviewed in_Literaturnoe obozrenie, #4, 1999, pp. 91-2.