Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0025223, Wed, 26 Mar 2014 14:03:02 +0300

Subject
new book on Hodasevich
Date
Body
28 March 2014 (Friday), 15.00

Meeting with Irina Muravyov, the author of "The Life of V. Hodasevich," and the book's presentation.

St. Petersburg, Furmanov Library #2 (naberezhnaya Chyornoy Rechki 12, corner of the Shkolnaya street, opposite the Lanskoy Bridge)

Search archive with Google:
http://www.google.com/advanced_search?q=site:listserv.ucsb.edu&HL=en

Contact the Editors: mailto:nabokv-l@utk.edu,nabokv-l@holycross.edu
Visit Zembla: http://www.libraries.psu.edu/nabokov/zembla.htm
View Nabokv-L policies: http://web.utk.edu/~sblackwe/EDNote.htm
Visit "Nabokov Online Journal:" http://www.nabokovonline.com

Manage subscription options: http://listserv.ucsb.edu/Attachment