NABOKV-L post 0025631, Sat, 23 Aug 2014 09:25:12 -0400