NABOKV-L post 0023196, Sun, 5 Aug 2012 21:11:51 -0400