NABOKV-L post 0023638, Tue, 5 Feb 2013 20:03:50 -0500