NABOKV-L post 0023656, Mon, 11 Feb 2013 17:25:56 -0500